blogfilter

Flow en het Tussen

Flow en het Tussen

Het Tussen heeft mij altijd al geprikkeld. Het zit in architectuur en muziek, in ruimtelijkheid, in relaties, in scheikunde, geschiedenis en liefde. Het Tussen is overal om je heen. Waarom kan een stilte in muziek emotie oproepen, terwijl stilte op zichzelf niets is. Wat is een relatie tussen 2 personen? Wat maakt een groepje individuen een team en waarom doen precies diezelfde individuen ineens anders, wanneer de verhoudingen of de context wijzigen? Het verband tussen Flow en het Tussen is snel gelegd! 

Bekijk deze blog
De symfonische organisatie

De symfonische organisatie

De muzikanten van het symfonieorkest ‘London Philharmonic Orchestra’ (een van de beste orkesten op het internatonale podium) komen één voor één het podium op. De moeilijke loopjes worden nog een keer geoefend. Er wordt gestemd. De zaal wordt stil en de Russische dirigent Vassily Sinaisky komt op het podium. Hij groet het orkest en de zaal. Hij gaat klaar staan. De eerste noten van Ouverture ‘Die Fledermaus’ van Johann Strauss jr. (1825-1899) klinken en ik voel een siddering door mijn lichaam gaan. Iedereen start precies op hetzelfde moment, speelt precies even snel, met de dynamiek die nodig is voor dit stuk, ofwel het orkest IS de muziek en verteld een gezamenlijk verhaal. Dit concert heeft mij een anders naar thema’s laten kijken als leidinggeven en groepsdynamiek. Graag wil Iris Los (zojuist afgestudeerd als HRM-er) met u delen wat organisaties volgens haar kunnen leren van orkesten (en misschien zelfs nog algemener: van muziek). 

Bekijk deze blog
De Flow van ReaZun

De Flow van ReaZun

Flow Concepts toetst haar theorieën over team flow graag in de praktijk. In 2011 hielden we een interview met rapper ReaZun van Kyteman's Hiphop Orkest. Deze band had in 2011 enorm succes. Alle concerten waren uitverkocht. Ze stonden op alle belangrijke festivals in Nederland. Kranten beschreven de band als een bouncende bende van optimale onderlinge chemie. Reden genoeg dus om te achterhalen wat er in deze groep gebeurde. Jef van den Hout en Michael Suurendonk stelden de vragen Joost Vermeer werkte het interview uit.

Bekijk deze blog

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking