JEF VAN DEN HOUT

Teams bewegen zich voort door een levende collectieve ambitie. Als zo'n gedeelde ambitie door externe factoren abrupt wordt uitgedoofd is het raadzaam om vakkundig te onderzoeken of het zinvol is om deze op een andere manier nieuw leven in te blazen. LEGO® SERIOUS PLAY® kan daarbij helpen en Space Team Aster is daar het levende voorbeeld van!

Flow Concepts verzorgt in opdracht van de TU/e innovation Space workshops rondom team dynamics en wellbeing.

De TU/e innovation Space is het expertisecentrum voor Challenge-Based Learning en ondernemerschap aan de TU/e, een leerplek voor onderwijsinnovatie en een open community waar studenten, onderzoekers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis kunnen uitwisselen en verantwoorde oplossingen kunnen bedenken voor de complexe uitdagingen in de wereld.

De studententeams van de TU/e innovation Space kunnen op verzoek gebruik maken van de Teamflow Coaches van Flow Concepts. Dit als ze bijvoorbeeld vast lopen in de samenwerking of nieuwe input nodig hebben.

Team Aster is een voorbeeld van een studententeam dat de hulp van Flow Concepts inschakelde. Aster is door studenten opgericht met als doel om met een satelliet ruimteonderzoek te doen voor een betere wereld.

Bij de European Space Agency (ESA) is er namelijk een programma waar studententeams en universiteiten samen een applicatie kunnen indienen. Op basis van wat de ESA experts denken dat werkt worden ze dan eventueel toegelaten en de ESA helpt vanaf dat punt met design aanpassingen, testen op aarde, en lanceren. De ESA biedt daarvoor platformen en een netwerk aan om te helpen bij het veilig bouwen en lanceren van je satelliet. Supergaaf dus om als studententeam aan mee te doen!

Team Aster is opgericht om specifiek voor TU/e studenten ruimteonderzoek toegankelijker te maken èn zo een plek te creëren waar studenten hun passie en ambities voor ruimteonderzoek kwijt kunnen. Het oprichtingsteam van 9 studenten wil zo de eerste TU/e satelliet de ruimte inschieten en met de verzamelde data de wereld een beetje beter maken. Welke Willie Wortel in spé wil dat nu niet?!

Waarom liep Team Aster dan toch vast?

Voordat de TU/e studenten daadwerkelijk de satelliet de ruimte in mochten schieten moest duidelijk zijn met welk toepassingsdoel ze dat deden. In verschillende creatieve sessies had Team Aster zichzelf uiteindelijk het doel opgelegd om met de satelliet data te verzamelen voor boeren. Ze wilden boeren van adviezen gaan voorzien ten aanzien van het optimaliseren van de vruchtbaarheid van hun akkers. Een enorm gaaf en waardevol idee dus!

Met dit doel ging men vervolgens zeer gemotiveerd met elkaar aan het werk. Echter, kwam men er na twee maanden achter dat er al een bedrijf bleek te bestaan die dit idee uitvoerde en waardoor men niet verder mocht met dit idee. Deze tegenslag zorgde voor een enorme dip in de motivatie van de TU/e studenten en daarmee verdween ook de positieve teamdynamiek die daarvoor zo lekker voelde om deel van uit te maken. Het team functioneerde niet meer en het was hoogste tijd voor een interventie!

Hoe Flow Concepts Team Aster te hulp schoot?

In de intakegesprekken met de Teamflow Coaches van Flow Concepts werd al snel duidelijk met alle betrokken teamleden een nader inventarisatie van de huidige situatie gedaan moest worden. Wat was hier nu aan de hand? Om dit nu in beeld te brengen leek het de betrokken Teamflow Coaches nuttig om gebruik te maken van LEGO SERIOUS PLAY methode.

De LEGO SERIOUS PLAY (LSP) methode is een communicatief en probleemoplossend proces waarin deelnemers verschillende vraagstukken worden voorgelegd waar steeds dieper op in wordt gegaan. Met gebruik van Lego bouwstukken bouwt elke deelnemer zijn of haar eigen antwoord op het vraagstuk. Op basis hiervan wordt informatie gedeeld met elkaar, probleemoplossend overlegt en beslissingen gemaakt.

Dit bleek een zeer effectief middel! Tijdens het inventariseren van de huidige situatie kwamen de studenten er al snel echter dat ze met elkaar al heel veel hadden bereikt. Ze hadden namelijk voor toekomstige generaties TU/e studenten de weg al geplaveid om met andere toepassingen van ruimte-onderzoek aan de slag te gaan. Okay, ze konden niet verder met de door hen zelf bedachte toepassing gericht op boeren, maar mocht er een ander idee ontstaan, dan zouden andere TU/e studenten in rap tempo wel gebruik kunnen maken van wat zij nu al hadden neergezet. Zou dat daarom niet de hogere collectieve ambitie kunnen worden voor deze eerste generatie van Team Aster?

Dit besef wat tijdens de workshop langzaam bij elk teamlid groeide zorgde halverwege de workshop voor enorme boost hernieuwde energie die werd omgezet in formuleren van een hernieuwde collectieve ambitie voor team Aster! En deze nieuwe collectieve ambitie werd terplekke met LEGO gebouwd waardoor een nieuw concreet verhaal ontstond waarom team Aster bestaat en waar men op lange termijn naar toe zou kunnen bewegen!

Zie hier de toelichting op het bouwwerk wat toen is ontstaan:

We zijn nu vijf maanden verder en zijn heel benieuwd hoe het er nu voor staat met het realiseren van deze hernieuwde collectieve ambitie van team Aster. We vragen het Kashan Alidjan (team lead Aster).

Hoe heb je de workshop beleefd?

We kregen de LEGO SERIOUS PLAY workshop, waarbij we met willekeurige blokken bepaalde situaties in het team gingen benaderen. Dit om ieders visie zichtbaar te maken. Dit verbeterde de communicatie omdat we nu onder begeleiding van twee experts voor het eerst eens goed samen zaten om onze problemen op tafel te leggen. Om zo met LEGO om te gaan leek eerst heel apart maar het doel werd al snel duidelijk. “Bouw de huidige teamsituatie waarin je je nu begeeft”, “Bouw de situatie waar je met elkaar naar toe zou mogen bewegen”. Het tast in wat je nou echt van iets vindt en daarnaast was het ook nog eens superleuk.

Wat was het effect op korte termijn?

Op korte termijn boostte dit onze motivatie enorm. Een deel komt omdat we nooit de tijd goed konden nemen om onze problemen onder ogen te zien en een deel omdat we niet wisten wat we er mee aan moesten. Het trok ons nu echt op één lijn en we werden doorverwezen naar een contact die met een soortgelijke missie bezig is. Het hielp ons allemaal op één lijn te komen zodat we van daaruit verder konden. We waren de storm nog niet uit, maar zagen in ieder geval een weg naar voren.

Wat was het effect op lange termijn?

We werken nu bijna een half jaar naar onze hernieuwde missie. De overdracht naar de nieuwe generatie teamleden is dus heel belangrijk geworden. We zijn goed op weg om een werkend platform te bouwen en op sommige plekken al materiaal achter te laten waar de rest wat met kan. We gaan aankomende lente zelfs een mini prototype lanceren in een zogeheten sub-orbital flight. Dit houdt in dat we een chip en sensoren naar de ruimte sturen, waarna het na een paar minuten weer terug komt naar de aarde. Een enorme stap van de sleur waar we eerst in zaten!

Wat neem je mee uit deze ervaring?

Wat me erg bij was gebleven is dat je net zoals in het echt bakken vol mogelijkheden hebt om iets te bouwen. Maar het gaat echt om wat je zelf al hebt en wat je daarmee wilt gaan doen. Dat klinkt als iets wat iedereen inherent wel begrijpt, maar als je van evenement naar project naar research springt, verlies je al snel het overzicht. De LEGO SERIOUS PLAY workshop van Flow Concepts helpt daar enorm bij om een verband te leggen met wat jij denkt dat er gaande is, en wat andere denken dat er gaande is. Communication is the key to success en die realisatie hebben we herbeleeft!

Wil jij met je team Lego Serious Play ook inzetten? Neem dan contact met ons op een een intakegesprek. Wil je zelf als faciltator aan de slag met Lego Serious Play in teamontwikkelingstrajecten gericht op het aanwakkeren van teamflow? Schrijf je dan hier in voor onze Training in het gebruik van Lego Serious Play voor Teamfow of neem contact met ons op voor meer informatie.

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking