De eerste stap:


De Teamflow Opleiding zou een mooi startpunt kunnen zijn om jezelf te bekwamen in het teamflow gedachtegoed en de bijbehorende tools. Dit om vervolgens binnen je eigen organisatie of die van anderen aan de slag te gaan in het realiseren van een optimaal samenwerkingsklimaat.


Wat levert het op?

 • Wetenschappelijke kennis over flow en teamflow en daaraan gerelateerde theorieën uit de positieve (organisatie) psychologie of groepsdynamica.
 • Praktische tools voor het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat.
 • Een gratis meting met de teamflow monitor bij één van de teams die jij persoonlijk begeleidt.
 • Een inspirerende e-learning met al het studiemateriaal
 • Een netwerk van flow professionals uit de wetenschap en de praktijk.
 • Toegang tot de terugkomdagen, e-learnings en masterclasses voor alumni van Flow Concepts.


Inschrijven?

Via het menu agenda kun je je direct inschrijven voor al onze Teamflow Opleidingen, Facilitator Trainingen en Workshops. Hieronder volgt nog een korte beschrijving van de verschillende mogelijkheiden en uitgebreide omschrijving van de basis Teamflow Opleiding die veel van onze alumni als eerste namen om zich te bekwamen in het teamflowgedachtegoed en de bijbehorende methodieken en tools.

Teamflow Opleidingen

Opleidingsvormen

In al onze Teamflow Opleidingen verbinden we theorie met praktijk. Het programma is altijd zo ingericht dat je de theorie na elke plenaire sessie in de eigen praktijk kunt toepassen. Dit ondersteund met e-learning waar je op eigen tempo de aangereikte stof achteraf nog eens rustig kan doornemen.

We onderscheiden de volgende varianten:

Teamflow Opleidingen

 • Teamflow Opleiding (zowel in Nederland als in België i.s.m. D-NA)
 • Leergang Teamflow voor Schoolleiders (i.s.m. AVS Academie)

Facilitator Trainingen

 • Training tot Facilitator in het gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® & Handstorm™ voor Teamflow
 • Training tot Facilitator van de Teamflow Game

Workshops

 • Teamflow Inspiratiesessie
 • Werken met het Teamflow Canvas
 • Werken met de TeamFlow App (realtime assessment tool te vinden op goteamflow.com)
 • Taakconcentratietraining (a.d.h.v. Task Flow Performance Plan)
 • Teambuildingsactiviteiten (o.a. Teamflow Game, Go with the Percussion Flow, Flow Cooking, Flow Singing, Graffiti Flow Jam, Faalplezier Bootcamp, LEGO® SERIOUS PLAY® voor Teamflow)


We bieden onze opleidingen Open en InCompany aan. Voor een incompany aanbod kun je ons het beste een bericht sturen via onze contactpagina. De exacte inhoud, data en locaties van alle actuele open opleidingen vind je via het menu agenda.

De meeste deelnemers aan onze opleidingen starten met de Teamflow Opleiding. De andere trainingen en workshops in ons aanbod bieden een mooi vervolg op de Teamflow Opleiding, maar mogen natuurlijk ook gevolgd worden zonder eerst de Teamflow Opleiding te hebben gevolgd. Aan jou de keus!

Het globale programma van de Teamflow Opleiding ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Programma Teamflow Opleiding

Individueel intakegesprek

Individueel intakegesprek

Met op de agenda

 • De motivaties voor deelname aan de Teamflow Opleiding en de bijbehorende persoonlijke leerdoelen.
 • De teamsituaties waar de deelnemer bij betrokken is en mogelijke interventiestrategieën om deze situaties te bewegen naar een samenwerkingsklimaat waar zich meer teamflow voor kan doen.
Dag 1: Positieve organisatiepsychologie, flow & teamflow

Dag 1: Positieve organisatiepsychologie, flow & teamflow

Tijdens deze bijeenkomst

 • Voorstelronde “Personal Ambition Coursel”.
 • Introductie op de flow- en teamflowtheorie als onderwerpen binnen de positieve organisatiepsychologie.
 • De tools en methodieken van Flow Concepts.
 • Activiteit “Go with the Percussion Flow” o.l.v. Michiel Westerhuis.
Dag 2: De individuele flowervaring

Dag 2: De individuele flowervaring

Tijdens deze bijeenkomst

 • Hoe en wanneer ervaar je individuele flow, en hoe juist niet?
 • Activiteit: Taakconcentratietraining.
 • Gastspreker Frank Schreibers: Veerkracht en positiviteit als stimulans voor (team)flow.
Dag 3) De Teamflowervaring

Dag 3) De Teamflowervaring

Tijdens deze bijeenkomst

 • Teamflow binnen de context van professionele organisaties in de éénentwintigste eeuw.
 • Praktijkvoorbeelden van teams in flow (o.a. Kyteman Hip Hop Orchestra, Buurtzorg Nederland, Solar Team Eindhoven).
 • Gastspreker prof. dr. ir. Mathieu Weggeman: Het belang van het hebben van een collectieve ambitie voor het ontstaan van teamflow.
Dag 4: Het Teamflow Traject

Dag 4: Het Teamflow Traject

Tijdens deze bijeenkomst

 • Het Teamflow Traject en de inzet van de Teamflow Monitor en de Teamflow App.
 • Workshop systeemdenken o.l.v. dr. ir. Bob Walrave.
 • Het opstellen van causale loopdiagrammen met daarin opgenomen interventies die leiden tot verbetering van het samenwerkingsklimaat en het ervaren van teamflow.
Individueel coachingsgesprek

Individueel coachingsgesprek

Met op de agenda

 • Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer ten aanzien van de gestelde persoonlijke leerdoelen.
 • Het bespreken van de resultaten van de meting met de Teamflow Monitor en het bepalen van de best mogelijke interventiestrategie voor het bereiken van meer teamflow voor het betreffende team waar de Teamflow Monitor is uitgezet.
Dag 5: Teamflow Boosters

Dag 5: Teamflow Boosters

Tijdens deze bijeenkomst

 • Voorbeelden van Teamflow Boosters (interventies die teamflow stimuleren) uit de praktijk van Flow Concepts.
 • Gastspreker Coen Bertens: Voorbeelden van teamflow boosters uit de Efteling praktijk
 • Tool: De Teamflow Canvas.
 • Activiteit “Flow Cooking” o.l.v. Joost van Roosmalen: De deelnemers worden uitgedaagd tot het samen bereiden van een sterrenmaaltijd.
Dag 6: Teamflow Coaching

Dag 6: Teamflow Coaching

Tijdens deze bijeenkomst

De deelnemers aan de Teamflow Opleiding organiseren samen de laatste dag van de Teamflow Opleiding. Het programma is dus aan hen. Er wordt hen wel gevraagd om tijdens deze dag de door hen ontworpen Teamflow Boosters op inspirerende en praktische wijze te delen zodat deze kunnen worden opgenomen in de Teamflow Toolbox!

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking