Wil jij met je team een optimaal samenwerkingsklimaat neerzetten? Een klimaat waar teamleden samen regelmatig flow ervaren? Dit gebruikmakend van LEGO® SERIOUS PLAY®?  Dan is deze workshop iets voor jullie!


De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is een communicatief en probleemoplossend proces waarin deelnemers verschillende vraagstukken worden voorgelegd waar steeds dieper op in wordt gegaan. Met gebruik van Lego bouwstukken bouwt elke deelnemer zijn of haar eigen antwoord op het vraagstuk gerelateerd aan het bereiken van teamflow. Op basis hiervan wordt met elkaar informatie gedeeld,  wordt probleemoplossend overlegd, en worden beslissingen gemaakt.


De workshop wordt verzorgd door Dirk Schutselaars en Jef van den Hout. Dirk is docent 'creatief denken’ en ‘persoonlijk leiderschap’ op de Fontys Hogeschool in Tilburg. Daarnaast is hij actief als coach en gecertificeerd als facilitator voor LEGO® SERIOUS PLAY®. Jef promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven op de conceptualisering en toepassing van de teamflowtheorie en richtte daarna Flow Concepts op om dit gedachtegoed naar de praktijk te brengen.

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking