Om professionals die samenwerken in teamverband te helpen bij het inventariseren van de voorwaarden voor teamflow hebben we een Teamflow Canvas ontwikkeld. Via verschillende werkvormen kunnen teamleden zo in de voorbereiding op een gezamenlijke activiteit met elkaar de voorwaarden stap voor stap concretiseren en vormgeven. Erg praktisch dus! Voorbeelden van werkvormen zijn gestructureerde brainstormsessies waar bijvoorbeeld met post-its, LEGO SERIOUS PLAY, appreciative inquiry of handstorm wordt gewerkt. Vele werkvormen zijn hiervoor te gebruiken of te bedenken.

Het Teamflow Canvas helpt teamleden zo samen èn stapsgewijs de voorwaarden voor het ervaren van teamflow te creëren. Gebruik het Teamflow Canvas steeds als kickstart bij een nieuwe samenwerking of project en breng jezelf zo met je team elke keer weer opnieuw in teamflow!

Wil je dus een creatieve brainstormsessie voor je team? Neem dan contact met ons op en dan bepalen we samen de juiste werkvorm voor jullie team(s)!

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking