Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die met teams binnen professionele organisaties werkt en teamleden wil helpen samen tot een optimaal prestatieklimaat te komen, dit zowel binnen het team als tussen teams. Deelnemers zijn leidinggevenden, coaches, trainers, organisatieadviseurs, ondernemers, HRM/HRD-professionals, etc. 

Tijdens deze training worden de deelnemers op theoretische en praktische wijze bewust gemaakt hoe zij teams kunnen begeleiden in het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat voor teamflow. Kort samengevat levert de training het volgende op:

 • Wetenschappelijke kennis over flow en teamflow en daaraan gerelateerde theorieën uit de positieve (organisatie) psychologie of groepsdynamica.
 • Praktische tools voor het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat.
 • Een gratis meting met de Teamflow Monitor bij één van de teams die jij persoonlijk begeleidt.
 • Een inspirerende e-learning met al het studiemateriaal
 • Een netwerk van flow professionals uit de wetenschap en de praktijk.
 • Toegang tot de vervolgopleidingen, terugkomdagen en masterclasses van Flow Concepts.


Achtergronden

Flow is een toestand die we ervaren wanneer we volledig opgaan in een activiteit, gepaard met een gemotiveerde en energieke focus. In een moment van teamflow ervaren we dit samen tijdens de uitvoering van wederzijds afhankelijke taken voor het teambelang. We presteren dan op ons best, ervaren meer voldoening en geluk, en zijn echt van betekenis voor datgene waar het team voor is opgericht. Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek hebben we vastgesteld wat de voorwaarden, de kenmerken en de voordelen van teamflow zijn, en deze samengevat in een model dat zeer toepasbaar is in de praktijk.

Het Teamflow Model laat op eenvoudige en toegankelijke wijze zien wat je nodig hebt om tot een prettige en effectieve samenwerking te komen. Het is zeer toepasbaar voor mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken, en het model leent zich uitstekend om op een positieve en stimulerende wijze door coaches, leidinggevenden of ondernemers overgedragen te worden aan alle teamleden. Het Teamflow Model biedt een handreiking waarin men stapsgewijs aan een optimaal samenwerkingsklimaat kan werken. Het Teamflow Model is als het ware een bouwdoos die inzicht geeft in welke condities men nodig heeft om tot een effectieve samenwerking te komen.

Kennis van en werken met het teamflow gedachtegoed indiceert betere teamprestaties en individueel geluk (Van den Hout, Gevers, Davis & Weggeman, 2019). Daarnaast creëert het een gezond en positief werkklimaat met duidelijke kaders.


Trainers, sprekers en begeleiders

De bijeenkomsten worden door Jef van den Hout (founder teamflow theorie). Dit in samenwerking met inspirerende sprekers als wetenschappers (bijvoorbeeld Mathieu Weggeman), ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld G-Star co-founder Marc Bertens) en trainers (bijvoorbeeld een systemisch trainer).


Per bijeenkomst staat het volgende centraal:

Bijeenkomst 1: Positieve organisatiepsychologie, flow & teamflow

 • De stroming van de positieve organisatiepsychologie.
 • Introductie op de flow en teamflow theorie.
 • De tools van Flow Concepts.
 • Activiteit: Team Flow Experience.


Bijeenkomst 2: Collectieve ambitie

 • De roadmap naar teamflow.
 • De voorwaarden voor teamflow binnen de organisatie als geheel.
 • Spreker: Het belang van de collectieve ambitie binnen een team en haar organisatie.
 • Het tastbaar maken van de collectieve ambitie binnen een organisatie en haar teams.
 • Spreker: Voorbeeld van een team (wereldkampioen) in flow uitgewerkt aan de hand van de elementen voor teamflow.


Bijeenkomst 3: Flow & anti-flow

 • Hoe bereik je individuele flow, en hoe juist niet?!
 • Activiteit: Taakconcentratietraining.
 • Anti-flow: Burn-out & Bore-out.
 • Spreker: De kanttekening van het succes! 


Bijeenkomst 4: Werken met de Teamflow Monitor

 • Het starten van een verbetercyclus aan de hand van Teamflow Traject
 • Interveniëren op teamflow met behulp van de Team Flow Monitor.
 • De inzet van de online tool GoTeamFlow
 • Spreker: Een alumni Teamflow Coach vertelt over zijn persoonlijke ervaringen aan de hand van een praktijkcase over het werken met het Teamflow Model in combinatie met de Teamflow Monitor.


Bijeenkomst 5: Teamflow bevorderende interventies

 • Intervisiesessie op resultaten en ervaringen op basis van de inzet van de Teamflow Monitor.
 • Een aanzet voor een gezamenlijke toolbox met interventies voor meer teamflow binnen professionele organisaties.
 • De inzet van de Teamflow Canvas.
 • Het ervaren van het onmeetbare: Een introductie op systemisch werken in rekatie tot het ontstaan van teamflow.


Bijeenkomst 6: Teamflow Coaching

 • Delen de deelnemers gezamenlijk via carrousel hun persoonlijke ambities, expertisen en interventies.
 • Bouwen we samen verder aan een interventie toolbox voor teamflow.
 • Sluiten we de training in stijl af met een Masterclass Flow Cooking waar de deelnemers worden uitgedaagd tot het bereiden van een sterrenmaaltijd.


Investering

De investering van deze training bedraagt € 2.750,00 exclusief BTW inclusief materialen, lunches, koffie, thee, fris en versnaperingen. Het is mogelijk de investering btw vrij te facturen omdat Flow Concepts als instelling CRKBO geregistreerd is. De training kan ook InCompany verzorgd worden.

Programma

De zes trainingsdagen voor deze lichting zijn:

 • 13 januari 2022 van 10.00u tot 16.00u
 • 27 januari 2022 van 10.00u tot 16.00u
 • 3 februari 2022 van 10.00u tot 16.00u
 • 17 februari 2022 van 10.00u tot 16.00u
 • 10 maart 2022 van 13.00u tot 21.00u
 • 24 maart 2022 van 10.00u tot 16.00u

Locatie

Den Bosch
Training tot Teamflow Coach - Lichting 7 met startdatum donderdag 13 januari 2022
Prijs € 2750 per ticket ex. BTW
Ga terug naar het overzicht

Behoefte aan meer flow in uw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking