Wil jij als leider, coach, ondernemer of HR professional teams en organisaties helpen een optimaal samenwerkingsklimaat te creëren? Een klimaat dat wordt gekenmerkt door o.a. meer werkplezier, meer creativiteit en innovatie, betere teamprestaties, en minder verzuim? Schrijf je dan in voor de Teamflow Opleiding! We nemen je dan mee in de magie van flow, teamflow, delen de laatste inzichten uit de positieve organisatiepsychologie en laten je kennis maken met vele werkvormen en tools die de kans op teamflow drastisch kunnen bevorderen!

Deze variant van de Teamflow Opleiding staat open voor deelnemers uit Nedeland en België.  De opleidingsdagen zijn verdeeld over drie tweedaagsen, twee keer in Nederland (Vught) en één keer in België (Mechelen).

Download hier de brochure met het uitgebreide programma of lees hieronder de knopte versie en schrijf je direct in.


Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met teams binnen professionele organisaties werkt en teamleden wil helpen samen tot een optimaal prestatieklimaat te komen, dit zowel binnen het team als tussen teams. Deelnemers zijn vaak een mix van ondernemers, leidinggevenden, coaches, trainers, organisatieadviseurs, ondernemers, HRM/HRD-professionals, etc. 

Tijdens deze training worden de deelnemers op theoretische en praktische wijze bewust gemaakt hoe zij teams kunnen begeleiden in het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat voor teamflow. Kort samengevat levert de training het volgende op:

  • Wetenschappelijke kennis over flow en teamflow en daaraan gerelateerde theorieën uit de positieve (organisatie) psychologie of groepsdynamica.
  • Praktische tools voor het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat.
  • Een gratis meting met de Teamflow Monitor bij één van de teams die jij persoonlijk begeleidt.
  • Een inspirerende e-learning met al het studiemateriaal
  • Een netwerk van flow professionals uit de wetenschap en de praktijk.
  • Toegang tot de vervolgopleidingen, terugkomdagen en masterclasses van Flow Concepts.


Over teamflow

Flow is een toestand die we ervaren wanneer we volledig opgaan in een activiteit, gepaard met een gemotiveerde en energieke focus. In een moment van teamflow ervaren we dit samen tijdens de uitvoering van wederzijds afhankelijke taken voor het teambelang. We presteren dan op ons best, ervaren meer voldoening en geluk, en zijn echt van betekenis voor datgene waar het team voor is opgericht. Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek hebben we vastgesteld wat de voorwaarden, de kenmerken en de voordelen van teamflow zijn, en deze samengevat in een model dat zeer toepasbaar is in de praktijk.

Het Teamflow Model laat op eenvoudige en toegankelijke wijze zien wat je nodig hebt om tot een prettige en effectieve samenwerking te komen. Het is zeer toepasbaar voor mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken, en het model leent zich uitstekend om op een positieve en stimulerende wijze door coaches, leidinggevenden of ondernemers overgedragen te worden aan alle teamleden. Het Teamflow Model biedt een handreiking waarin men stapsgewijs aan een optimaal samenwerkingsklimaat kan werken. Het Teamflow Model is als het ware een bouwdoos die inzicht geeft in welke condities men nodig heeft om tot een effectieve samenwerking te komen.

Kennis van en werken met het teamflow gedachtegoed indiceert betere teamprestaties en individueel geluk (Van den Hout, Gevers, Davis & Weggeman, 2019). Daarnaast creëert het een gezond en positief werkklimaat met duidelijke kaders.


Opleidingsvorm

Flow en teamflow worden in deze training op praktische en inspirerende wijze tastbaar, toegankelijk en toepasbaar gemaakt. Na afloop kunnen de deelnemers zelfstandig met het Teamflow Model en de aangereikte methodieken en tools aan de slag. De training bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten over flow en teamflow. Daarnaast houden we een online intakegesprek, en tussen bijeenkomst 4 en 5 vindt een individueel coachingsgesprek plaats voor het interpreteren van de resultaten van de Teamflow Monitor.

De combinaties van de gehanteerde werkvormen (theorie, opdrachten, zelfstudie en vooral praktische toepassing en relatering aan de dagelijkse praktijk) zorgen voor een maximale transfer naar de dagelijkse werkpraktijk.

De nauwe aansluiting op de dagelijkse praktijk en de begeleiding door praktische docenten die vanuit een breed professioneel perspectief naar de vraagstukken kijken zorgen voor een hoog functionaliteitgehalte.


Investering

De investering van deze training bedraagt € 2.950,00 exclusief BTW en overnachtingen inclusief materialen, lunches, koffie, thee, fris en versnaperingen. Het is mogelijk de investering btw vrij te facturen omdat Flow Concepts als instelling CRKBO geregistreerd is. De training kan ook InCompany verzorgd worden met maatwerk.


Studiebelasting

Een studiebelasting van 143 uren, waarvan 47 contacturen (de intake, de zes opleidingsdagen en de eindopdracht), 48 uren voor zelfstudie en 48 uren voor het uitvoeren van opdrachten binnen de eigen organisatie.


Ga terug naar het overzicht

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking