Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met teams binnen professionele organisaties werkt en teamleden wil helpen samen tot een optimaal prestatieklimaat te komen, dit zowel binnen het team als tussen teams. Deelnemers zijn vaak een mix van ondernemers, leidinggevenden, coaches, trainers, organisatieadviseurs, HRM/HRD-professionals, creatieve professionals etc. 

Tijdens deze training worden de deelnemers op theoretische en praktische wijze bewust gemaakt hoe zij teams kunnen begeleiden in het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat voor teamflow. Kort samengevat levert de training het volgende op:

 • Wetenschappelijke kennis over flow en teamflow en daaraan gerelateerde theorieën uit de positieve (organisatie) psychologie of groepsdynamica.
 • Praktische tools voor het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat.
 • Een gratis meting met de Teamflow Monitor bij één van de teams die jij persoonlijk begeleidt.
 • Een inspirerende e-learning met al het studiemateriaal
 • Een netwerk van flow professionals uit de wetenschap en de praktijk.
 • Toegang tot de vervolgopleidingen, terugkomdagen en masterclasses van Flow Concepts.


Over teamflow

Flow is een toestand die we ervaren wanneer we volledig opgaan in een activiteit, gepaard met een gemotiveerde en energieke focus. In een moment van teamflow ervaren we dit samen tijdens de uitvoering van wederzijds afhankelijke taken voor het teambelang. We presteren dan op ons best, ervaren meer voldoening en geluk, en zijn echt van betekenis voor datgene waar het team voor is opgericht. Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek hebben we vastgesteld wat de voorwaarden, de kenmerken en de voordelen van teamflow zijn, en deze samengevat in een model dat zeer toepasbaar is in de praktijk.

Het Teamflow Model laat op eenvoudige en toegankelijke wijze zien wat je nodig hebt om tot een prettige en effectieve samenwerking te komen. Het is zeer toepasbaar voor mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken, en het model leent zich uitstekend om op een positieve en stimulerende wijze door coaches, leidinggevenden of ondernemers overgedragen te worden aan alle teamleden. Het Teamflow Model biedt een handreiking waarin men stapsgewijs aan een optimaal samenwerkingsklimaat kan werken. Het Teamflow Model is als het ware een bouwdoos die inzicht geeft in welke condities men nodig heeft om tot een effectieve samenwerking te komen.

Kennis van en werken met het teamflow gedachtegoed indiceert betere teamprestaties en individueel geluk (Van den Hout, Gevers, Davis & Weggeman, 2019). Daarnaast creëert het een gezond en positief werkklimaat met duidelijke kaders.


Trainers, sprekers en begeleiders

De bijeenkomsten worden begeleid door Jef van den Hout (founder teamflow theorie). Dit in samenwerking met inspirerende gastdocenten uit de wetenschap (bijvoorbeeld Mathieu Weggeman) als de praktijk (bijvoorbeeld G-Star co-founder Marc Bertens of voormalig Efteling directeur Coen Bertens).Het programma van de Teamflow Opleiding ziet er als volgt uit:

Intakegesprek met op de agenda:

 • De motivaties voor deelname aan de Teamflow Opleiding en de bijbehorende persoonlijke leerdoelen.
 • De teamsituaties waar de deelnemer bij betrokken is en mogelijke interventiestrategieën om deze situaties te bewegen naar een samenwerkingsklimaat waar zich meer teamflow voor kan doen.

Dag 1: Positieve organisatiepsychologie, flow & teamflow

 • Voorstelronde “Personal Ambition Coursel”.
 • Introductie op de flow- en teamflowtheorie als onderwerpen binnen de positieve organisatiepsychologie.
 • De tools en methodieken van Flow Concepts.
 • Activiteit “Go with the Percussion Flow” o.l.v. Michiel Westerhuis.

Dag 2: De individuele flowervaring

 • Hoe en wanneer ervaar je individuele flow, en hoe juist niet?
 • Activiteit: Taakconcentratietraining.
 • Gastspreker Frank Schreibers: Veerkracht en positiviteit als stimulans voor (team)flow.

Dag 3: De teamflowervaring en teamflowtraject

 • Teamflow binnen de context van professionele organisaties in de éénentwintigste eeuw.
 • Praktijkvoorbeelden van teams in flow.
 • Het Teamflow Traject en de inzet van de Teamflow Monitor en de Teamflow App.
 • Gastspreker prof. dr. ir. Mathieu Weggeman: Het belang van het hebben van een collectieve ambitie voor het ontstaan van teamflow.

Dag 4: Teamflow boosters

 • Voorbeelden van Teamflow Boosters (interventies die teamflow stimuleren) uit de praktijk van Flow Concepts.
 • Gastspreker Coen Bertens: Voorbeelden van teamflow boosters uit de Efteling praktijk
 • Tool: De Teamflow Canvas.
 • Activiteit “Flow Cooking” o.l.v. Joost van Roosmalen: De deelnemers worden uitgedaagd tot het samen bereiden van een sterrenmaaltijd.

Individueel coaching gesprek met op de agenda:

 • Persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer ten aanzien van de gestelde persoonlijke leerdoelen.
 • Het bespreken van de resultaten van de meting met de Teamflow Monitor en het bepalen van de best mogelijke interventiestrategie voor het bereiken van meer teamflow voor het betreffende team waar de Teamflow Monitor is uitgezet.

Dag 5: Teamflow coaching

De deelnemers aan de Teamflow Opleiding organiseren samen de laatste dag van de Teamflow Opleiding. Het programma is dus aan hen. Er wordt hen wel gevraagd om tijdens deze dag de door hen ontworpen Teamflow Boosters op inspirerende en praktische wijze te delen zodat deze kunnen worden opgenomen in de Teamflow Toolbox!


Investering

De investering van deze training bedraagt € 2.950,00 exclusief BTW inclusief materialen, lunches, koffie, thee, fris en versnaperingen. Het is mogelijk de investering btw vrij te facturen omdat Flow Concepts als instelling CRKBO geregistreerd is. De training kan ook InCompany verzorgd worden.


Data

De vijf trainingsdagen en tijden voor deze opleidingsgroep zijn:

 • Bijeenkomst 1: 19 oktober 2023 van 10.00u tot 20.00u
 • Bijeenkomst 2: 20 oktober 2023 van 10.00u tot 16.00u
 • Bijeenkomst 3: 9 november 2023 van 10.00u tot 16.00u
 • Bijeenkomst 4: 24 november 2023 van 10.00u tot 16.00u
 • Bijeenkomst 5: 14 december 2023 van 10.00u tot 16.00u


Locatie

Vught
Teamflow Opleiding - Nederland met startdatum donderdag 19 oktober 2023
Prijs € 2950 per ticket ex. BTW
Ga terug naar het overzicht

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking