Promoting the Emergence of Team Flow in Organizations

In dit artikel hebben we via een groot aantal interviews met zowel teamleden, organisatieleiders als team experts achterhaald hoe de verschillende elementen uit het Teamflow Model in de praktijk tot uiting komen. De resultaten bevestigen het bestaande onderzoek naar teamdynamiek, flow, en teamflow. Daarnaast wordt in dit kwalitatieve onderzoek duidelijk dat een collectieve ambitie, professionele autonomie en open communicatie bewust en zorgvuldig moet worden gecultiveerd om de weg vrij te maken voor het ontstaan van teamflow.

Behoefte aan meer flow in jouw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking