Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met teams binnen professionele organisaties werkt en teamleden wil helpen samen tot een optimaal prestatieklimaat te komen, dit zowel binnen het team als tussen teams. Voor elke deelnemersgroep gaan we op zoek naar een mix van ondernemers, directielieden, leidinggevenden, coaches en creatieve professionals. Dit om zoveel mogelijk kruisbestuiving tussen de verschillende deelnemers te laten plaatsvinden.


Achtergronden

In deze tijden van de snel opvolgende ingrijpende technologische ontwikkelingen en een veeleisende competitieve markt komt het aan op het leveren van toegevoegde waarde. Binnen organisaties ontstaat er een verschuiving van hiërarchische naar procesgerichte structuur. Dit leidt tot het werken in (project)teams die in toenemende mate zelfstandiger het primaire proces uitvoeren. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn om hun talenten, aanpassingsvermogen en creativiteit optimaal in te zetten in een complexe en dynamische omgeving.


Deze veranderingen kunnen gepaard gaan met ontwikkelvraagstukken zowel bij het team als haar leden. Enkele voorbeelden:

  • Professionals werken vaak samen in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Hoe kun je in korte tijd tot een gefocuste samenwerking komen in (wisselende) teams, waarin je de balans blijft vinden in plezier en prestatie binnen een professionele organisatie?
  • Werken in teams betekent samenwerken en open communicatie. Samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Het kan ook tot spanningen, misverstanden en conflicten leiden. Hoe ga je als team en als individu hier mee om?
  • Teams maken een groeiproces door. Dat kan stagneren. Hoe houd je de uitdaging, betrokkenheid en prestaties hoog?
  • Teams werken autonomer. Hoe kan de behoefte aan een leidraad en een evaluatie-instrument voor de ontwikkeling worden ingevuld?


Flow is een toestand die we ervaren wanneer we volledig opgaan in een activiteit, gepaard met een gemotiveerde en energieke focus. In een moment van teamflow ervaren we dit samen tijdens de uitvoering van wederzijds afhankelijke taken voor het teambelang. We presteren dan beter, ervaren meer voldoening en geluk, en zijn echt van betekenis voor datgene waar het team voor is opgericht. Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek hebben we vastgesteld wat de voorwaarden, de kenmerken en de voordelen van teamflow zijn, en deze samengevat in een model dat zeer toepasbaar is in de praktijk.

Het Teamflow Model laat op eenvoudige en toegankelijke wijze zien wat je nodig hebt om tot een prettige en effectieve samenwerking te komen. Het is zeer toepasbaar voor mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken, en het model leent zich uitstekend om op een positieve en stimulerende wijze door coaches, leidinggevenden of ondernemers overgedragen te worden aan alle teamleden. Het Teamflow Model biedt een handreiking waarin men stapsgewijs aan een optimaal samenwerkingsklimaat kan werken. Het Teamflow Model is als het ware een bouwdoos die inzicht geeft in welke condities men nodig heeft om tot een effectieve samenwerking te komen.

Kennis van en werken met het teamflow gedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere teamprestaties en individueel geluk. Daarnaast creëert het een gezond en positief werkklimaat met duidelijke kaders.

Download hier de brochure met het programma van de Teamflow Opleiding

De investering van dit traject bedraagt € 2.750,00 exclusief BTW inclusief materialen, koffie, thee en fris. Het is mogelijk de investering btw vrij te facturen omdat Flow Concepts als instelling CRKBO geregistreerd is. De opleiding kan ook InCompany verzorgd worden.

Programma

De data van de zes bijeenkomsten voor de volgende editie van de Teamflow Opleiding zijn:

  • 12 december 2019 van 10.00u tot 16.00u
  • 16 januari 2020 van 10.00u tot 16.00u
  • 23 januari 2020 van 10.00u tot 16.00u 
  • 6 februari 2020 van 10.00u tot 16.00u
  • 13 februari 2020 van 13.00u tot 21.00u
  • 5 maart 2020 van 10.00u tot 16.00u


Locatie

Tilburg en Eindhoven
Teamflow Opleiding - Lichting 5 met startdatum donderdag 12 december 2019
Prijs € 2750 per ticket ex. BTW
Ga terug naar het overzicht