Kort en bondig laten de Teamflow opleiding zich als volgt omschrijven:


Wat is het?

Tijdens deze opleiding worden de deelnemers op theoretische en praktische wijze bewust gemaakt van de voorwaarden voor teamflow.

Wat levert het op?

• Wetenschappelijke kennis over (team)flow.
• Praktische tools voor het creëren van een optimaal samenwerkingsklimaat.
• Een gratis meting met de teamflow monitor.
• Een netwerk van flow professionals uit de wetenschap en de praktijk.


Investering

€ 2750,- exclusief btw.Teamflow Opleiding

Opleidingsvorm

Tijdens het leertraject staat de praktijk centraal. Het is zo ingericht dat je de theorie na elke plenaire sessie in de praktijk kunt toepassen. Tijdens de opleiding bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van Flow Concepts aan de slag te gaan met een team waar de kennis en de aangeboden tools kunnen worden toegepast en zo met een team aan een optimaal samenwerkingsklimaat te werken. Iedere bijeenkomst kent een contacttijd van 6 uur. Daarnaast bedraagt de voorbereidingstijd voor een bijeenkomst gemiddeld 4 uur per keer. Elke deelnemer wordt gevraagd een eigen bijdrage aan de opleiding te geven in de vorm van een presentatie of toe te passen interventie.


Programma

De data van de zes bijeenkomsten voor de volgende editie van de Teamflow Opleiding zijn:

 • 12 december 2019 van 10.00u tot 16.00u
 • 16 januari 2020 van 10.00u tot 16.00u
 • 23 januari 2020 van 10.00u tot 16.00u 
 • 6 februari 2020 van 10.00u tot 16.00u
 • 13 februari 2020 van 13.00u tot 21.00u
 • 5 maart 2020 van 10.00u tot 16.00u

 

Locatie

Tilburg en Eindhoven


Programma Basisopleiding tot Teamflow Coach

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 1 Positieve Psychologie, Flow en Teamflow

Tijdens deze bijeenkomst

 • De stroming van de positieve organisatiepsychologie.
 • De flow theorie.
 • De teamflow theorie.
 • De tools van Flow Concepts.
 • Team Flow Experience.
Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 2 Collectieve ambitie

Tijdens deze bijeenkomst

 • Het belang van de collectieve ambitie te onderbouwen.
 • Het tastbaar maken van de collectieve ambitie binnen een team en haar organisatie.
 • De gewenste rol van de leidinggevende in een team van professionals te benoemen.
 • De laatste ontwikkelingen van de inrichting en besturing van organisaties te beschrijven.
Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 3 Strategie en systeemdynamica

Tijdens deze bijeenkomst

 • Een toelichting te geven op de theorie van systeemdynamica.
 • Gedrag en de invloed van gedrag in zakelijke systemen te verklaren vanuit het model van de systeemdynamica.
 • De processtappen in het model van systeemdynamica in te zetten voor het analyseren van team vraagstukken en formuleren van oplossingen voor deze vraagstukken.
Bijeenkomst 4

Bijeenkomst 4 Werken met de Team Flow Monitor

Tijdens deze bijeenkomst

 • Met behulp van het wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument ‘Team Flow Monitor’ de condities die het bereiken van flow bevorderen te meten, en te analyseren in jouw werkpraktijk.
 • Een toelichting te geven op meetresultaten en hoe een team te begeleiden in het opstellen van een interventieplan.
 • Maken we kennis met systemisch werken.


Bijeenkomst 5

Bijeenkomst 5 Teamflow bevorderende interventies

Tijdens deze bijeenkomst

 • Volgen we een taakconcentratietraining
 • Geven we samen een aanzet voor een Toolbox met interventies naar meer teamflow.
 • Maken we kennis met een creatieve professional die in teamverband werkt.
Bijeenkomst 6

Bijeenkomst 6 Teamflow coaching

Tijdens deze bijeenkomst

 • Bouwen we verder aan de gezamenlijke interventie toolbox.
 • Inspireert een deelnemer aan de opleiding over zijn of haar flow.
 • Reflecteren we op de Flow opleiding als geheel en maken we een toekomstplan.

Behoefte aan meer flow in uw organisatie?

Bel, mail of app ons voor een kennismaking